Wat vind je in het boek.

Na de inleiding en het voorwoord , eerst de geschiedenis en hoe de glasblazerij waar de Ajeko's werden gemaakt is ontstaan . De geschiedenis werd iets uitgebreider beschreven dan in het eerste boek.

Verder extra bijzonderheden over verschillende modellen, afwijkingen, ondermeer welke waren de eerste ballen, welke zijn de zeldzaamste.

Hoe Ajeko ballen/figuren herkennen? Ook de vogels en de rechtopstaande figuren , dus dewelke géén glazen oogje hebben maar toch Ajeko's zijn, en omgekeerd welke ballen/figuren hebben een glazen oogje maar zijn géén Ajeko's !!

Een volledig foto overzicht van alle door ons gekende modellen en vormen.Opgave van het model nummer , de maat en de zeldzaamheid.

 

Een USB stick in de vorm van creditcard met erop een Excel format ajeko catalogus.  Hiermee kun je een overzicht hebben van je verzameling