Overzicht van nieuwigheden die zijn opgedoken

 

Opgedoken na het verschijnen van de vernieuwde editie

Alhoewel de grootste zorg is besteed bij het aanmaken van de vernieuwde editie zijn er toch zoals altijd een paar foutjes

De eerste fout die we opmerkten is onderaan links op pagina 13 van de fotocataloog. De foto onderaan links toont een olijf met 3 putjes.  Eronder staat slechts 1 nummer.  De bal bestaat echter zowel met de versiering aan een zijzde alsook met de versiering aan beide zijden

Er dienen dus 2 nummers onder de bal te staan

028VA075Z2 (putjes aan 1 zijde) en 173VA075Z2 (putjes aan beide zijden)

28.JPG

Bij het opstellen van de tweede editie hebben we een conservatieve benadering genomen voor het vermelden van maten van ronde ballen en alleen de maten waarvan we zeker wisten dat er ballen bestonden in het boek opgenomen

Het is dan ook niet te verwonderen dat van bepaalde ronde ballen met putjes of zonnetjes nog andere maten zullen bijgevonden worden

Susan heeft ons gemeld dat zij in haar verzameling de bal 186 ook in maat 60 heeft

Dus gelieve onder de bal rechtsboven op pagina 15 dient ook de maat 186VA060Z4 vermeld.

De bal heeft putjes patroon aan beide zijden

186.jpg

Zoals vermeld in het boek werden putjespatronen met de hand aangebracht.  Hierdoor bestaat er een rijke variatie aan ballen met iets verschillende patronen. Soms zijn het duidelijk produktiefouten soms zoals in dit geval zijn het vermoedelijk persoonlijke voorkeuren van de mensen die de ballen maakten

Pieken met drie zonnetjes verdeeld over de omtrek staan in het boek.  In dit model zijn er vier zonnetjes verdeeld over de omtrek.  Dank aan Kamiel om de foto van zijn vondst met ons te delen

 

240.JPG

240VA220Z5

(foto Kamiel)

In het laatste jaar zijn een aantal exemplaren van “het kindje in de zon “ opgedoken.  Het eerste exemplaar die we hier ooit van de zien krijgen was de bal uit familiebezit van Jezelin famile (boek pagina 32).  Recentelijk is het ons duidelijk geworden dan er twee types van die bal zijn: “kindje in een zon” en “kindje in een putje laten we het kindje in een maan noemen).  Toevallig staan beide modellen in het boek op pagina 45 van de fotocataloog

Wij stellen dan ook voor vanaf nu, twee verschillende nummers te gebruiken

237VA080Z5 voor kindje in de zon (rechts onder in cataloog)

241VA080Z5 voor kindje in maan (aangeduid als familiebezit in fotocataloog pagina 45)

Tot heden zijn ons naast de bal in familiebezit nog twee exemplaren bekend van bal 241 en een vijftal van bal 237

c

In het boek hebben we de paddestoelen met witte en met zilveren steel verschillende nummers gegeven

Er blijken nu ook exemplaren van de kleine staande paddestoel (117V045) te bestaan met zilveren steel

We stellen voor dit exemplaar een nieuw nummer te geven

242V045Z4 (linkse paddestoel op foto)

242.jpg

Onlangs is er weer een andere ajeko piek ontdekt. Het gaat hier over de piek met één zonnetje die al in een kleine maat bekend is (zie nummer 155 op pagina 46).

Deze piek is echter 270 mm lang.  De piek op de foto is een gouden model

Wij hebben nummer 243VA270Z5 toegekend

243.jpg

 

Er is zopas nog een andere piek onder onze aandacht gebracht

Terug 270mm, terug met 1 zonnetje maar met geribde punt en met een bal met ribben onderaan (proficiat aan de gelukkige eigenaar (Gonny))

Het nummer is 244VA270Z5

De piek blijkt ook te bestaan met gladde punt.  Pol Alveracht zond de foto.

Het nummer is 248VA270Z5

      

Dit is wel geen nieuw model maar we hebben een exemplaar van piek 176 gevonden met een kleine beschildering in plaats van een plakplaatje.  We stellen voor deze onder hetzelfde nummer onder te brengen in de catalogus.  Dus ook 176VA270Z5 (Proficiat Frieda met uw aanwinst)

Het kan dus toch nog altijd.  Het is nu herfst 2017 en een paar dagen geleden zond Pol Alveracht mij fotos toe van zijn laatste aanwinst.  Een tot nog toe onbekende bal met putjes.  Niet alleen een andere maat van een reeds bekende bal maar een bal met een totaal ander putjespatroon.  Het patroon lijkt sterk op een patroon dat we op olijven met putjes vinden maar is zover ons bekend nog niet gevonden op een ronde bal.  Hierbij twee fotos om een beeld te geven van de bal.  De bal is 50 mm diameter en wordt opgenomen in de catalogus onder nummer 245VA050Z5.  Wij hebben 2 fotos opgenomen teneinde een goed beeld te geven van het motief

Proficiat Pol.

     

 

Velen zullen wel weten dat de “paprikas (cataloog pagina 18) niet uit een matrijs komen maar starten als een ronde bal of een oijfvormige bal waar nadien de ribben met de hand zijn ingebracht.  Om die reden zijn alle paprikas ook iets anders van vorm.  Recent ben ik in het bezit van een paprika gekomen die ik als een variant van bal 45 beschouw. Het is duidelijk zoals bal 45 begonnen als een ronde bal waar ribben zijn ingedrukt. 

De maat is echter kleiner 35mm diameter

Wij nemen die op in de cataloog als 045VA035Z5

Ik laat het aan ieder van jullie over om te oordelen of je dit als een nieuw model wenst te beschouwen

 

c

Eindelijk is er weer een nieuwe ajeko bijgevonden.  Het gaat om een variant van het vogeltje met speciale staart.  Dank Pol om deze vondst met ons te delen

We stellen volgend nummer voor: 246V060Z5

       

Er zijn in de voorbije weken 3 nieuwe dingen opgedoken

Eerst en vooral een nieuwe piek. Het model zelf is bekend maar bij deze piek zijn er ribben zoals je vaak op de punt ziet over het ganse oppervlakte te zien.  Deze ribben zijn schuin aangebracht

Lengte 270 mm

We catalogeren die als 247VA270Z5

Dank Pol om een foto van je nieuwe vondst met ons te delen

          

c

De beide andere zijn nieuwe maten van reeds bekende modellen

Het gaat hier om

192VA060Z5

Deze bal met tekening aan 1 zijde was al bekend in de maat 50 mm maar schijnt dus ook in de 60 mm maat te bestaan

Het gaat ook over de bal met de drie zonnetjes in driehoek vooraan die tot nog toe enkel bekend was in de maat 60 mm maar ook bestaat in de kleinere maat 50 mm

018VA050Z5

Recent stuurde Pol Alveracht ons enkele fotos van twee kabouters.  Wij hebben de figuren enkel op foto gezien maar afgaand op de fotos is de kans groot dat dit een tot nog toe onbekend model van ajeko is.  Het gaat hier om een staande kabouter.

Ondertussen hebben we nog wat verdere informatie bijgevonden.  Pol had er reeds onze aandacht op gevestigd dat de 2 dwergen niet exact hetzelfde zijn.  Chris heeft in haar collectie ook vier dwergen uit dik n glas met dezelfde veer.  Een van hen lijkt verdacht veel op doopie ( de jongste dwerg van Disney).  Dit doet ons vermoeden dat het hier om een zeer zeldzame produktie gaat van sneeuwwitje en de 7 dwergen.  Ondertussen is ook Sneeuwwitje opgedoken.  Wel degelijk behoorlijk beschadigd.  Ik heb ze naast een van de dwergen op foto gezet om een idee van de maat te geven.  Reeds vele jaren geleden heeft Chris de vraag gesteld aan de familie van Jezelin of die ooit deze dwergen heeft gemaakt.  Zij hebben verteld van niet. 

Daar het nog steeds niet echt zeker is stel ik voor de fotos te laten staan en een nummer ervoor te reserveren. Alle verdere info is altijd welkom

Wij hebben die figuur het nummer 249V080Z5 meegegeven

Hieronder twee fotos voor en achterzicht

     

Deze week is er nog een figuur bijgevonden die alle kenmerken van Ajeko heeft.

Het is in de vorm van een kruis.  Op de rand zie je duidelijk de naad van de matrijs

We hebben deze nieuwe figuur opgenomen als 250V065Z5

Proficiat met uw vondst, Cobbaut Björn

Pedro heeft een tot nog toe onbekende vorm van ajeko gevonden.

Het is een ronde bal van 5.5 cm diameter met schuine randen

De bal is in een matrijs geblazen en de beschildering is via blaaspijpje wat het een late produktie maakt.

Qua beschildering lijkt het op de ronde bal met sterretjes die ook in twee tinten is beschilderd

Deze bal wordt in de catalogus opgenomen als

251V055Z5

Proficiat Pedro

Koningsbal bestaat ook in een kleinere maat.  Vele van ons zijn vertrouwd met de koningsbal (040VA065).  Tot op heden was die enkel bekend in een grote maat (65 mm diameter).  Michel stuurde onlangs een berichtje dat zijn exemplaar beduidend kleiner is (57 mm).  Zo een afwijkingen zoals ook al iets eerder vermeld voor bal 018 zijn vermoedelijk te zien als produktieafwijkingen waarbij een medewerker die de putjes maakte of een iets kleinere bal pakte dan gewoonlijk omdat er geen ballen  van de juiste maat meer voorhanden waren of per vergissing. 

Die andere maat krijgt zoals altijd hetzelfde nummer dus 040VA055.  Hieronder een foto van de bal in kwestie

A picture containing indoor, close

Description automatically generated